DGA Software Groep (DSG)

 
DSGlogo nieuw klein2

Drs. J.A. van Caspel is als associate verbonden aan DSG en nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Pensioenberekeningsprogramma’s. Hij is o.a. auteur van het onderdeel Cascon in de Pensioen Adviessoftwaremodule.

De CasCon PremieContraverzekering voorziet in een uitkering bij overlijden van de langstlevende van de verzekerde personen vóór einddatum aan de begunstigden. De verzekering wordt gesloten ter zekerstelling van het in eigen beheer opgebouwde pensioenkapitaal aan de erfgenamen. Wanneer deze verzekering wordt gesloten en de premiebetaling plaatsvindt aan een Pensioenstichting, is de uitkering bij overlijden vrijgesteld van successierecht.