REFERENTIES

crop
Drs. J.A. van Caspel is lid van de Studiegroep Pensioenen van Crop Registeraccountants & Belastingadviseurs. In de studiegroep worden ontwikkelingen en jurisprudentie op pensioengebied gevolgd en bestudeerd. En worden pensioenadviezen gegeven aan klanten en... meer »
 
mv2
Drs. J.A. van Caspel is docent belastingrecht voor de opleiding tot AA accountant en corrector examen AA voor het vak belastingrecht . De opleiding voor de AA accountant vindt plaats in Amsterdam, Zwolle, Rijswijk,... meer »
 
kbel
Drs. J.A. van Caspel is tot 1989 werkzaam als inspecteur bij de Vennootschapsbelasting te Utrecht. Hij maakte deel uit van de toen bestaande Kennisgroep Belastingen. Hij is mede auteur van de Benaderde Marktwaarde... meer »
 
DSGlogo nieuw klein2
Drs. J.A. van Caspel is als associate verbonden aan DSG en nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Pensioenberekeningsprogramma’s. Hij is o.a. auteur van het onderdeel Cascon in de Pensioen Adviessoftwaremodule. De CasCon PremieContraverzekering... meer »