toeklap

 

De Hoge Raad heeft in het arrest van 14 april 2006, Nr. 41569 goedgekeurd dat bij overdracht van waardevaste pensioenverplichtingen bij de berekening van de overdrachtswaarde rekening mag worden gehouden met de toekomstige geschatte stijging van de prijsindex. De hoogte van de stijging van de index mag volgens de resolutie van 3 juli 2008 gesteld worden op 2%.per jaar . In dezelfde resolutie stelt de fiscus echter ook dat de last veroorzaakt door die indexatie niet ten laste van de winst van de overdrager mag worden gebracht. Deze last moet worden geactiveerd bij de overdrager en mag pas jaarlijks ten laste worden gebracht van de wint vanaf pensioendatum. Dit te activeren bedrag heeft Van Caspel Penioenadvies de naam gegeven van toeklap (toekomstige kosten en lasten actiefpost)